Κατηγορία Β, Κατηγορία ΒΕ & Β1
Αποτελείται από τα θεωρητικά και τα πρακτικά μαθήματα για αυτόματο ή χειροκίνητο κιβώτιο ταχυτήτων.